Om

 

 Togu tec AB är ett lite företag som  startades 2010  som  hobbyverksamhet .
2017 omvandlades det  till ett  AB då jag växlade över för att köra fullt ut från att varit en enskildfirma i ca 7år. Enskilda friman startade jag som ett sidoprojekt när jag byte branch och för att inte tappa kunsakapen inom den rostfria tillvekning och svetsning. Då jag jobbat med det  i ca 15 år.
Arbetar med all orts  tillverkning/svets i rostfria produkter. Så som rostfria glasräcken , bar inredning , rullbanor ,bänkar och bord . jobbar även med  reparations och underhållsarbeten.
De senaste åren har jag mesta dels  jobbat med konsult och projektarbeten inom byggverksamheten.

//Tobbe